ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 176 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.24
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง9.41
  • การบริการ/อัธยาศัย9.01
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.25

รางวัลที่ได้รับ

7 ยอดขาย Lv 7/9
6 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 6/9
7 จำนวนลูกค้า Lv 7/9