ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 32 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.31
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง9.53
  • การบริการ/อัธยาศัย9.16
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.52

รางวัลที่ได้รับ

6 ยอดขาย Lv 6/9
5 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 5/9
6 จำนวนลูกค้า Lv 6/9