ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 781 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.38
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง9.42
  • การบริการ/อัธยาศัย9.09
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.35

รางวัลที่ได้รับ

9 ยอดขาย Lv 9/9
8 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 8/9
9 จำนวนลูกค้า Lv 9/9