ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 291 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.32
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง9.43
  • การบริการ/อัธยาศัย9.05
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.26

รางวัลที่ได้รับ

8 ยอดขาย Lv 8/9
7 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 7/9
8 จำนวนลูกค้า Lv 8/9