ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 535 คน
  • คุณภาพของสินค้า9.36
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง9.39
  • การบริการ/อัธยาศัย9.03
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.29

รางวัลที่ได้รับ

8 ยอดขาย Lv 8/9
7 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 7/9
8 จำนวนลูกค้า Lv 8/9