ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

更新信息 18/09/2019

Payment Method

Accept credit VISA/MASTER CARD by Bangkok Bank

Accept credit VISA/MASTER CARD by Bangkok Bank

银行汇款

Krungthai Bank

Krungthai Bank
分行: โรบินสัน ปราจีนบุรี
账户名称: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
账户号码: 986-1-63477-0

Thai Military Bank

Thai Military Bank
分行: ปราจีนบุรี
账户名称: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
账户号码: 307-7-61046-1

Bangkok Bank

Bangkok Bank
分行: โรบินสัน ปราจีนบุรี
账户名称: มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
账户号码: 376-9-03495-4

送货费

Dpost [ Thailand ] Thailand

ตามราคารวมในตะกร้าสินค้า - 在 3 工作日内送货

  • ซื้อสินค้าไม่เกิน (฿) 499.00 ค่าจัดส่ง (฿) 50.00
  • ซื้อสินค้ามากกว่า (฿) 499.00 ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  • 订单取消政策

    订单取消政策

    订单取消政策

    订单将在 3 日之内被取消