รายละเอียดร้าน

abhaishop

อภัยภูเบศร พลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย


ช่องทางติดต่อ

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (สำนักงานใหญ่)
32/7 หมู่ที่ 12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์
ต.ท่างาม, อ.เมืองปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี, Thailand 25000
Map
GPS: 14.054609, 101.396016

ช่องทางติดต่ออื่น ๆ