อภัยกัญช์ ชาจากใบกัญชา

Wishlist: (0)

อภัยกัญช์ ชาจากใบกัญชา

ABHAICANNS Cannabis Leaf Infusion Tea

ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบที่เป็นสารสำคัญ : ใบกัญชา (Cannabis) Cannabis sativa L. 1 กรัม

ข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ : มีกลุ่มสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

ขนาดและวิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 1 ซอง โดยแช่ซองในน้ำร้อน 180-250 มิลลิลิตร นานประมาณ 5 นาที วันละ 1 ครั้ง

ข้อควรระวัง :

ㆍ ควรระวังการรับประทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ หรือคาเฟอีน

ㆍ ควรระวังการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร หลังจากดื่มชานี้

ㆍ ควรระวังการใช้ในผู้ที่มีความผิดปกติของตับและไต

อาการไม่พึงประสงค์ : อาจเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงนอน ความดันโลหิตต่ำ

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

คำเตือน :

ㆍไม่ควรรับประทานผง หรือใบโดยตรง

ㆍไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีส่วนประกอบของกัญชา หรือกัญชง

ㆍไม่ควรใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก และเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี

ㆍไม่ควรใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ป่วยจิตเวช

Active ingredient per 1 g (1 sachet): Cannabis sativa L. leaf 1 g

Indication: Contain compounds with antioxidant functions

Use: Infuse 1 sachet in hot water 180 - 250 ml for 5 minutes. Drink once daily.

Cautions:

ㆍWhen drink together with other products containing alcohol or caffeine.

ㆍ When driving a motor vehicle or operating machinery.

ㆍ With those who has liver and kidney diseases.

Adverse reaction:

May cause dizziness, headache, nausea, vomiting, drowsiness and low blood pressure.

Storage: Store in dry place, not more than 30 C.

Warnings:

ㆍShould not consume dry powder directly.

ㆍShould not drink with other products containing Cannabis or Hemp.

ㆍShould not use if pregnant or prepare to pregnant, during breast-feeding, under the age of 25.

ㆍShould not use if has cardiovascular or psychiatric conditions.

ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วน อย. 1556

คงเหลือ
อภัยกัญช์ ชาจากใบกัญชา 18 ชิ้น

ความเห็นของลูกค้า (1 คน)

  • 100.00% Complete (success)
    1
  • 0.00% Complete (warning)
    0
  • 0.00% Complete (danger)
    0